HAKKIMIZDA        


Bölümün öncelikli amacı, sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içerisinde yürüterek öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmaktır. En kısa şekliyle sanatın tarihsel evrimini inceleyen Sanat Tarihi, herhangi bir sanat eserini, ortaya çıktığı dönemin inanç, kültür, coğrafya, siyasi olaylar ve yerine göre toplumsal hareketler bütünlüğü içinde dikkate alır.

Türk ve İslam Sanatı , İslamiyet öncesi Türklerin kültürleri ve yaratıları ile İslamiyet’in ortaya çıkışından sonra İslamiyet’i kabul eden tüm kültürlerin sanat yapıtlarını inceler. Kendi içerisinde kronolojik olarak İslam Öncesi Türk Sanatı, İslam Sanatı, Anadolu Selçuklu Sanatı ve Osmanlı Sanatı olarak dört gruba ayırabileceğimiz bu anabilim dalı, daha özelde, mimari, mimari süsleme, el sanatları, kitap sanatları/minyatür ve sikke/nümismatik gibi farklı uzmanlık dallarına da ayrılmaktadır.

Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Roma İmparatorluğunun 395 yılında ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkan Doğu Roma İmparatorluğu ile imparatorluğun başkenti Konstantinopolis'in, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından ele geçirilmesine kadar var olan kültürünü, sanat oluşumunu ve eserlerini incelemektedir. Bizans Sanatı Anabilim Dalı'nda; Erken Bizans, Orta Bizans ve Geç Bizans olmak üzere üç ana kronolojik sınıflama içerisinde sanat kavramı, oluşumları, Hıristiyan dininin sanata etkisi ve imparatorluğun sanat eserleri hakkında çalışmalar yapılmaktadır.

Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı ise Ortaçağdan itibaren günümüze gelinceye kadar Avrupa’da karşımıza çıkan tüm akımların resim, heykel, mimari ve el sanatları ürünlerini ele alır. Ayrıca bu anabilim dalı, Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak 19.yy. sonundan itibaren Çağdaş Türk resim sanatındaki tüm gelişmeleri de ele almaktadır.

Sanat tarihi bölümlerinin yapacağı akademik çalışmalar ülkemizdeki sanat eserlerinin korunması, tanıtılması, gelecek kültürlere doğru yeni işlevlerle taşınması ve Türkiye’nin sahip olduğu sanat eserleri ile yurt dışında tanıtılması konusunda yardımcı olacaktır. Bölümü bitirenler, kamu kurumlarında veya özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzeler, kütüphaneler ve arşivlerde, yazılı ve sözlü basının, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat ve kültür ile ilgili birimlerinde, belediyeler bünyesindeki koruma, uygulama ve denetim bürolarında, sanat eseri değerlendirmesi ve satışı yapan kuruluşlarda, turizm ile ilgili alanlarda çalışabilirler.


iletişim


Telefon: 0 (236) 201 3550

Faks     : 0 (236) 233 11 00

Adres   : Celal Bayar Üniversitesi Muradiye Kampüsü Manisa

Eposta  :Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik