HAKKIMIZDA     


Bölümümüzün öncelikli amacı, sanat tarihi eğitimini geniş bir kültür çerçevesi içerisinde yürüterek öğrenciye etkin bir sanat görüşü kazandırmaktır. En kısa şekliyle sanatın tarihsel evrimini inceleyen Sanat Tarihi, herhangi bir sanat eserini, ortaya çıktığı dönemin inanç, kültür, coğrafya, siyasi olaylar ve yerine göre toplumsal hareketler bütünlüğü içinde dikkate alır.
MİSYONUMUZ, Sanat ve kültür birikimleriyle alanında yetkin öğrenciler yetiştirmek; kamu kurum ve kuruluşlarında sanat tarihçilerinin istihdam edilmesine öncülük ederek sivil ve dini mimari örnekleri korunmasını sağlamak; kültür ve sanat birikiminin belgelenmesi için gerekli çalışmalar yapmak kültür ve sanatın önemini kavrayan mesleğini seven bilimsel gelişime açık sanat tarihçiler yetiştirmek; sanat tarihi disiplinini ve sanat tarihçiliği mesleğini topluma tanıtmak, toplumun mesleğe olan ilgisini arttırmak için girişimlerde bulunmak; kültür varlıklarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda gerekli bilinci uyandırmak.
VİZYONUMUZ, Bölümümüzde gerçekleştirilen eğitim, öğretim faaliyetleri etkinlik ve araştırmalarla bilime ve sanata katkıda bulunmak; uluslararası ölçütlerde bilgi üretimi yapılan ve gelişime açık bir bölüm oluşturmak; lisans ve lisansüstü eğitim programlarında sorgulayıcı ve yaratıcı bilimsel yaklaşımı geliştirecek nitelikte çalışmalarla uluslararası düzeyde sanat tarihi ve diğer sosyal bilimler alanlarında etkin olmak; kültürel değerlerin halkımızca benimsenmesini ve korunmasını sağlamak.
Türk ve İslam Sanatı Anabilim Dalı, İslamiyet öncesi Türklerin kültürleri ve yaratıları ile İslamiyet’in ortaya çıkışından sonra İslamiyet’i kabul eden tüm kültürlerin sanat yapıtlarını inceler. Kendi içerisinde kronolojik olarak İslam Öncesi Türk Sanatı, İslam Sanatı, Anadolu Selçuklu Sanatı ve Osmanlı Sanatı olarak dört gruba ayırabileceğimiz bu ana bilim dalı, daha özelde, mimari, mimari süsleme, el sanatları, kitap sanatları/minyatür ve sikke/nümismatik gibi farklı uzmanlık dallarına da ayrılmaktadır.
Bizans Sanatı Anabilim Dalı, Roma İmparatorluğunun 395 yılında ikiye ayrılmasıyla ortaya çıkan Doğu Roma İmparatorluğu ile imparatorluğun başkenti Konstantinoapolis'in, 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından ele geçirilmesine kadar var olan kültürünü, sanat oluşumunu ve eserlerini incelemektedir. Bizans Sanatı Anabilim Dalı'nda; Erken Bizans, Orta Bizans ve Geç Bizans olmak üzere üç ana kronolojik sınıflama içerisinde sanat kavramı, oluşumları, Hıristiyan dininin sanata etkisi ve imparatorluğun sanat eserleri hakkında çalışmalar yapılmaktadır.
Batı Sanatı ve Çağdaş Sanat Anabilim Dalı, ise Ortaçağ'dan itibaren günümüze gelinceye kadar Avrupa’da karşımıza çıkan tüm akımların resim, heykel, mimari ve el sanatları ürünlerini ele alır. Ayrıca bu ana bilim dalı, Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak 19.yy. sonundan itibaren Çağdaş Türk resim sanatındaki tüm gelişmeleri de ele almaktadır. Sanat tarihi bölümlerinin yapacağı akademik çalışmalar ülkemizdeki sanat eserlerinin korunması, tanıtılması, gelecek kültürlere doğru yeni işlevlerle taşınması ve Türkiyenin sahip olduğu sanat eserleri ile yurt dışında tanıtılması konusunda yardımcı olacaktır. Bölümü bitirenler, kamu kurumlarında veya özel kişi ve kuruluşlara bağlı müzeler, kütüphaneler ve arşivlerde, yazılı ve sözlü basının, kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin veya özel sektörün sanat ve kültür ile ilgili birimlerinde, belediyeler bünyesindeki koruma, uygulama ve denetim bürolarında, sanat eseri değerlendirmesi ve satışı yapan kuruluşlarda, turizm ile ilgili alanlarda çalışabilirler.

BÖLÜM TANITIM BROŞÜRÜ

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik